Sheraton

Sheraton

Pour ce troisième voyage, on débarque au Sheraton.

Categories : polynesie